Co warto wiedzieć o rejestracji znaku towarowego?

Co warto wiedzieć o rejestracji znaku towarowego?

Ostatnimi czasy można zauważyć na rynku trend, w ramach którego przedsiębiorcy wyrażają spore zainteresowanie szeroko pojętą ochroną firmowego logo oraz innych elementów marki.

Prawne zabezpieczanie logotypów, oznaczeń i innych elementów chroni przed ich wykorzystywaniem przez osoby oraz podmioty zewnętrzne i daje właścicielowi prawo do odszkodowania oraz zakazu użytkowania chronionych elementów bez wyraźnej zgody czy też udzielenia licencji. Bardzo ważną formą zabezpieczenia jest zarejestrowanie znaku towarowego w instytucji, jaką jest Urząd Patentowy.

Co warto wiedzieć o rejestracji znaku towarowego?

Istotne informacje związane z rejestracją znaku towarowego

Znak towarowy to nic innego jak każde oznaczenie pozwalające na odróżnienie towarów jednej firmy od produktów konkurencji. Najpopularniejsze pod tym względem są więc logotypy firmowe, a także nazwy i różnego typu napisy, ale istnieje też wiele innych typów oznaczeń spełniających stosowne warunki pozwalające na uznanie ich za znak towarowy. Skuteczna ochrona poprzez rejestrację takiego znaku w Urzędzie Patentowym wiąże się z wieloma istotnymi korzyściami, na które warto zwrócić uwagę.

Podstawową korzyścią związaną z rejestracją znaku towarowego jest jego efektywna ochrona przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez zewnętrzne podmioty oraz osoby. Nabywając wyłączne prawa do takiego znaku można go umieszczać na towarach i opakowaniach, które następnie trafiają do obrotu rynkowego. Dodatkowo znak taki może być umieszczany na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, a także może służyć do skutecznego reklamowania własnych towarów, usług i innych form wykonywanej pracy.

Oczywiście trzeba pamiętać, że rejestracja znaku towarowego jest dość złożonym procesem obejmującym wiele istotnych formalności i różne warunki, które trzeba spełnić. Nie każdy posiada stosowne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Na szczęście na rynku działalność prowadzą różne kancelarie, których znalezienie nie stanowi większego problemu. Wystarczy poszukać ich oficjalnych stron internetowych.

Redaktor lista7.pl