Tłumaczenie medyczne musi być dokładne i precyzyjne

Tłumaczenie medyczne musi być dokładne i precyzyjne

Wiele osób uważa, że tłumaczenie medyczne może zaspokoić potrzebę prostszych terminów zastępujących żargon medyczny.

Istnieje powszechne błędne przekonanie, że tłumaczenie medyczne jest rozwiązaniem w zrozumieniu trudnych słów używanych w branży medycznej. Wyrażenie tłumaczenie medyczne jest często rozumiane jako tłumaczenie terminów medycznych na prostsze słowa, ale nie na tym ono polega.

Tłumaczenie medyczne musi być dokładne i precyzyjne

Biuro wykonujące tłumaczenia medyczne w Warszawie

Tłumaczenia medyczne jest to w zasadzie przekład dokumentów medycznych i treści z jednego języka na inny. Tego typu dokumenty mogą obejmować karty szpitalne i chorobowe, ulotki, instrukcje dawkowania lub dokumentacja produktu farmaceutycznego, instrukcje obsługi urządzeń medycznych, materiały marketingowe, dokumenty techniczne i regulacyjne, wyniki badań specjalistycznych, zalecenia dotyczące leczenia i dawkowania leków, materiały szkoleniowe, etykiety produktów medycznych.

Zdarzają się również przypadki, gdy dokumenty wykorzystywane w prowadzeniu badań klinicznych muszą być przetłumaczone na użytek lokalnych klinicystów i przedstawicieli organów regulacyjnych. Tłumaczenia medyczne nadal dotyczą umiejętności językowych, chociaż dodatkowym czynnikiem jest znajomość terminologii medycznej. Ze względu na wysoce techniczny i wrażliwy charakter treści medycznych ważne jest, aby tłumacz wykonujący takie przekłady, właściwie rozumiał żargon medyczny, aby móc tworzyć tłumaczenia, które właściwie reprezentują ideę tłumaczonych treści.

Ułatwienie zrozumienia żargonu nie jest głównym celem, jaki mają tłumaczenia medyczne. Osobami, które będą korzystać z przetłumaczonych treści, nie zawsze są pacjenci, ale częściej personel medyczny, który ma wyższy poziom zrozumienia takich informacji. Tłumacze medyczni mogą jednak stać się bardziej świadomi w upraszczaniu rzeczy, gdy mają za zadanie tłumaczyć materiały edukacyjne dla pacjentów. To kwestia tego, kim są zamierzeni odbiorcy dokumentów, ponieważ nieporozumienia mogą mieć dla pacjentów groźne konsekwencje.

Redaktor lista7.pl